Revista literaria avant la lettre

Notes biogràfiques del dron UAV89540-14

1989

Neix als Estats Units als labo­ra­to­ris d’enginyeria Tech-Mex Indus­tries de San José (Cali­fòr­nia) de la mà d’un tre­ba­lla­dor il·legal d’origen mexicà del torn de nit. L’acte de bateig amb una ampolla de tequila no surt com s’esperava. Afor­tu­na­da­ment és recuperat del con­te­ni­dor de ferralla pel mateix tre­ba­lla­dor il·legal.

Primers petons amb una cal­cu­la­dora cien­tí­fica.

1995

Primera feina a Fort Comansi (Kansas), base de l’exèrcit dels Estats Units. Participa acti­va­ment en la reco­pi­la­ció de proves visuals incri­mi­na­tò­ries en la presumpta relació entre el sergent Jackson i el capità Álvarez; entre la caporal Brown i la soldat Kocinsky; entre el capità Álvarez i la soldat Kocinsky i entre el sergent Jackson, el coronel Ewing i Ruby, la mascota de la base.

Intensa relació amb el porter automàtic del pavelló d’oficials.

2001

Emigra a Suïssa. Col·labora estre­ta­ment al costat de Jean-Jacques Montagne i altres directors de cinema suïssos en en el que més tard es coneixerà com la Noveau Regardez: fil­ma­cions pano­rà­mi­ques de serra­la­des d’arreu del món amb els sons usuals de la copulació animal i humana, de fons.

Se’l veu sovint amb un minipimer d’un bistrot de Ginebra.

2008

Crisi exis­ten­cial. En un impuls per retrobar-se amb els seus orígens mexicans, s’instal·la al país on participa en la realitza­ció de diversos video­clips de nar­co­co­rri­dos. Guadalupe no te pinchesT’esnifaré siempre, siempre i El último granito del grup Chingotes de Tucumán. Papelinas y lunasYa no tengo mono de ti i Polvitos de amor del grup Jalisco por la vena.

Tem­pes­tuós afer amb un dis­pen­sa­dor automàtic de nachos i burritos.

2012

Entra a formar part d’IDE (Infra­es­truc­tu­res de Dades Espacials) d’Andorra en un programa per car­to­gra­fiar el país. Els resultats sorprenen els seus superiors, ja que d’acord amb les dades reco­pi­la­des, Andorra s’estendria a l’oest, fins on és ara Burgos; a l’est fins a Torroella de Montgrí; al sud fins a El Vendrell i al nord fins a Limoges.

Espo­rà­dica relació amb caixer automàtic de Crèdit Andorrà.

2013

Entra a treballar per a l’agència de notícies Asso­cia­ted Press. Mentre intenta caçar davant les costes de Croàcia al primer ministre anglès a bord del iot d’un peix gros de la industria arma­men­tís­tica, amb algú que no és la seva dona, és abatut pel mateix peix gros de la indústria arma­men­tís­tica, de manera acci­den­tal, mentre prac­ti­cava el tir al plat a la coberta del iot.

Només una vella consola Sega Megadrive i un molinet de cafè automàtic assis­tei­xen al seu funeral.