Revista literaria avant la lettre

Programació primavera-estiu del Teatre Municipal Ramon Mercader de Vilanova del Llobregat

ICLOWN
17 de març

Un clown feliç i des­preo­cu­pat es troba un iPhone al costat d’una flor que estava olorant. Després de tot un seguit de números clàssics: la mosca, la cadira, el domador, Guillem Tell, el saxofon… realitzats amb un iPhone en lloc d’un par­te­naire, veurem com s’ha des­hu­ma­nitzat un ésser pur com el clown per culpa de la tec­no­lo­gia capi­ta­lista. Un final sor­pre­nent farà reiniciar el clown i tornarà a mirar les flors amb la seva mirada de nen.
(Per a la realitza­ció de l’espectacle no es maltracta cap iPhone.)


TERRA BAIXA RELOADED, D’ÀNGEL GUIMERÀ
8 d’abril

Marta, Manelic i Nuri van a les Terres Altes, l’última ciutat humana que queda. A poc a poc, les màquines van avançant i Manelic, amb nous i increï­bles poders, haurà de lluitar contra més llops de l’amo Sebastià i fer front a la situació. L’amor entre Marta i Manelic creix moltíssim mentre la batalla per la super­vi­vèn­cia arriba al seu punt crucial.


MONÒLEGS DE LA PLACENTA
2 de maig

Tres actrius ens diver­ti­ran amb ocurrents monòlegs sobre el fet de ser mare: la com­pro­va­ció de la dilatació, l’ambientador de la sala de parts, la moda en el tall del cordó umbilical, els diferents tipus de punts de sutura, les crocks de les lle­va­do­res… aquests i molts d’altres temes són la base d’una hora plena de riures i de… parides.


LES PRECIOSES RIDÍCULES, DE MOLIÈRE
16 de juny

Linda Lovelace és una jove que va al metge amb un problema poc comú: necessita alliberar tota la seva energia poètica que té acumulada expe­ri­men­tant nous estils. Però el doctor va més enllà i des­co­breix que, per culpa d’algun problema genètic, la seva veu literària no està situada on li tocaria sinó a l’interior de la seva gola. Tant el doctor com d’altres homes ben literats se n’encarregaran que la Linda tingui centenars de recitals poètics tota la seva vida.