Revista literaria avant la lettre

En defensa de Pere el Catòlic i contra les calúmnies malintencionades que s’han escampat darrerament per difamar el seu honor i la seva professionalitat

by

Al Llibre del fets, Jaume I explica com el seu pare, Pere el Catòlic, va preparar la decisiva batalla de Muret: «El dia que féu la batalla havia jagut amb una dona, de tal manera que Nós sentírem a dir després al seu reboster, que havia estat present, i a d’altres que ho varen veure amb els seus ulls, que ni a la lectura de l’evangeli pogué estar dret». A la batalla de Muret Pere el Catòlic va perdre tots els territoris que tenia al Nord dels Pirineus, que eren el que científicament ara s’anomena El Sud de França. De propina va perdre la vida i les vestimentes que el cobrien.

Als nous estudis del Departament d’Història Medieval Aplicada de la Universitat de Paris V publicats a la revista Strap-on, hi ha una transcripció del document amb la petició de material que va fer Pere el Catòlic al seu Road-manager la nit abans, per tal de preparar la batalla:

-Aigua de cereals enviada des d’Edimburg, dotze barrals
-Ceres e olis

-Una fembra gran, una de mitjana e una de petita
-Tres cadires
-Tres lits
-Tres escudelles de sopa
-Sopa bona e suficient
-Una perruca amb rínxols d’or
-Pelatges d’ós
-Ceres, olis e mantega.

-Set reus sarraïns amb pelatge bo e abundós
-Una escudella amb clares d’ou
-Tres mesures de farina
-Un guantelet de ferro
-Ceres, olis e mel.

-Tovalloles netes e blanques
-Una esclava ab una escombra.

Per tot plegat concloem que la indisposició que va patir Pere el Catòlic el 12 de setembre de 1213 va ser conseqüència d’uns problemes gàstrics, sens dubte ocasionats per la mala conservació d’aliments a l’època.

Recomendamos